PCPM

Facebook Twitter Instagram

PILNE: Zbiórka na pomoc ofiarom głodu w Sudanie Południowym

Sytuacja jest dramatyczna. Brakuje leków i żywności terapeutycznej. Transport, który planujemy możliwy będzie tylko przed rozpoczęciem pory deszczowej. Później ulewne deszcze rozmyją drogi. Prosimy o każdą wpłatę!

  POMÓŻ!